sigla SLIPC

SINDICATUL LIBER AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN

400192, Cluj-Napoca, Str. P-ta Stefan cel Mare nr. 4, cam. 19, Tel: 0264-596947 , fax: 0364-816781, 0264-594136

www.slipc.ro, www.slipc.blogspot.com, slipcluj@gmail.com

sigla SLIPC
 
19.4.2018 Precizari FSLI privind achizitionarea voucherelor de vacanta

16.4.2018 Ordin 3560 / 2018 - norme metodologice acordare vouchere de vacanta

26.1.2018 Ordin comun MEN-MMJS privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regasesc in Anexa nr. I"Familia Ocupationala de functii bugetare invatamant" a Legii-...

10.1.2018 Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 03 ianuarie 2018

10.1.2018 Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

10.1.2018 OMEN 3027 / 2018 pt modificarea si completarea Anexei - ROFUIP la OMENCS 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP

21.7.2016 OMENCS nr. 4577/20.07.2016 privind structura anului scolar 2016-2017

8.7.2016 OMENCS nr. 4420/04.07.2016 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational,...

15.3.2016 Hotararea nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat

22.2.2016 OMENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017

11.1.2016 HG 993/2015 pentru modificarea HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor d...

17.11.2015 OMECS nr. 5806/16.11.2015 de aprobare a unor masuri privind eficientizarea activitatii comisiilor de lucru care functioneaza la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar ...

16.11.2015 OMECS nr. 5558/27.10.2015 de aprobare a programelor pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant

27.10.2015 OMECS nr. 5510/2015 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2015-2016 (Publicat in Monitorul Oficial...

30.9.2015 ORDIN M.E.C.S. nr.5232/14.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invtamantul preuniversitar

20.7.2015 H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar di...

30.6.2015 Ordin 4195/2015 privind normele de plata a comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2015...

19.3.2015 Precizari MFP si MECS privind plata hotararilor judecatoresti