sigla SLIPC

SINDICATUL LIBER AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN

400192, Cluj-Napoca, Str. P-ta Stefan cel Mare nr. 4, cam. 19, Tel: 0264-596947 , fax: 0364-816781, 0264-594136

www.slipc.ro, www.slipc.blogspot.com, slipcluj@gmail.com

sigla SLIPC
 
27.11.2019 OMEC nr.5259/2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar an anul scolar 2020-2021

4.12.2018 OMEN nr. 5460/2018 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020

22.1.2018 Ordin MEN nr. 3017/2018 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, ap...

17.11.2015 OMECS nr. 5559/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017 ...

19.3.2015 Ordinul MECS nr. 3375/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniversitar de st...

28.11.2014 OMEN nr. 4895/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016 publicata in M.O. - Partea I, nr. 8...

2.7.2014 OMEN 3594/18.06.2014 privind aprobarea normelor de plata a comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor - sesiunea 2014

16.4.2014 ORDIN nr.3275/10.04.2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprob...

22.11.2013 Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015

12.9.2013 Ordin nr. 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar...

28.2.2013 Ordin nr. 3128/01.02.2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personal...

28.2.2013 Ordin nr. 3271/25.02.2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata ...

3.2.2013 ORDIN nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata pr...

23.1.2013 Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014 (Anexa la OMECTS 6239/14.11.2012)

13.9.2012 Anexa la OMECTS 5624/31.08.2012 Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2012-2013 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat

24.7.2012 Ordin 4689/29.06.2012 privind aprobarea normelor de plata a comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/vacante/rezervate/din invatamantul preuniveristar sesiunea...

16.7.2012 Modele de subiecte pentru examenul de titularizare 2012 (Sursa: http://subiecte2012.edu.ro/2012/titularizare/index.html)

10.7.2012 Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar...